Konstskolan LINNEA

 

Konstskolan LINNEA är en 3-årig eftergymnasial Konst- och Kulturutbildning/Deltid daglig verksamhet.

Vi vänder oss till Dig med en diagnos inom autimspektrumtillstånd som har rätt till insats enligt LSS.

Vi är godkända som utförare inom daglig verksamhet deltid
enligt LOV- Lagen om valfrihet i Stockholm Stad.

Du kan ansöka redan nu till nästa omgång med start augusti 2017