Galleri

Charlie

Izabell

Math

Victor

Emelie

Johanna

Momoko

Yasmin

 Isak

Klara

Simon

Animationer 2016-2017

Leranimation av Evelina och Yasmin.
 

Bildspelsfilm av Frida.
 

Film av Simon, Math, Mikael, Isak och Fabrizio.

Kolanimation av Fabrizio, Mikael och Victor.
 

Film av Frida, Victor, Emelie, Charlie, Izabell,
Johanna och Klara.