Eric

På gymnasiet märkte jag att jag var bra på att rita. Jag gjorde en hel del självporträtt. Nu tycker jag det är spännande att teckna hus och skapa miljöer i teckningar och målningar, framförallt vintermiljöer. Jag är också nyfiken på historia, hur de levde förr och hur de skapade konst men även att fotografera.