Clara

Jag tycker om att uttrycka mig genom ord, bild och form - i kombination, eller var för sig.
Penna, pensel, krympplast, trä, ljud, lera och andra material är mitt sätt att hantera och sortera, att vila i stunden. Att få vara kreativ ger många uttryckssätt.