Om oss

Konstskolan LINNEA är en 3-årig eftergymnasial Konst- och Kulturutbildning/deltid daglig verksamhet.

Vi vänder oss till Dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd/lindrig intellektuell funktionsvariation som har rätt till insats enligt LSS.

Vi har tillstånd att bedriva daglig verksamhet deltid enligt LSS- Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och är godkända som utförare i daglig verksamhet enligt LOV-Lagen om valfrihet i Stockholm stad.

Vår huvudman är Stiftelsen Stockholms folkhögskola, en del av Folkuniversitetet.

Ansökan

Du ringer till Konstskolan LINNEA och bokar tid för ett studiebesök. Till studiebesöket tar du med dig arbetsprover, 4-6 teckningar och målningar. Nästa steg i antagningsprocessen är att du kommer på en praktikvecka hos oss. När praktikveckan är slut kan du vid intresse fylla i en skriftlig ansökan som du lämnar in till skolan.

Antagningskriterier
Du vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i bild, teckning och målning och att arbeta skapande. Du ska kunna följa och förstå en lärarledd undervisning. Du ska ha rätt till insats enligt LSS. Du har gått gymnasiet eller motsvarande.

Besked om antagning meddelas senast veckan innan midsommar. Läsåret börjar sista veckan i augusti. Ett läsår består av höst och vårtermin med sommaruppehåll.
Ring oss så får du veta mer, du kan också tala med din mentor på gymnasiet eller din LSS/biståndshandläggare så kan de hjälpa dig att få kontakt med oss.

Kostnad

Materialavgift för studerande är 3 000 kr/termin.

Ämnen

Målning

Vi arbetar med akryl, akvarell, pastell, goache, tusch, textilfärg. Vi studerar bildkomposition, färg, ljus och volym i arbetet med stilleben, porträtt eller egna bildidéer. I kompositionen studeras bildytans format och proportioner i förhållande till motivet.

Rumsliga förhållanden, modellmåleri och stillebenövningar syftar till att aktivera varseblivningen samt utveckla förmågan till personlig gestaltning. Återkommande dialog och reflektion i arbetsprocessen görs för att tydliggöra den egna utvecklingen.

Studierna syftar till att man ska tillägna sig färdigheter i och kunskaper om material, tekniker och metoder i måleri för att nå ett eget tvådimensionellt skapande i färg. Färgen är en viktig förutsättning för människans upplevelser och uttryck. Färglära studeras i teori och praktik. Den studerande ska också få färdigheter i och kunskap om presentation och utställningsteknik.

Teckning

Vi tecknar med blyerts, kol, krita och tusch. Vi går igenom moment som syftning, perspektiv, komposition, valörer, linjer och mellanrumsformer. Vi utgår ifrån stilleben, modell och egna idéer. Vi prövar animation och serieteckning.

Rumslig teckning: Rumsliga förhållanden medvetandegörs genom praktiska övningar. Perspektiv, form, yta, riktning och djup undersöks ur olika infallsvinklar.
Berättande teckning: Här studeras teckningen som bärare av budskap. Övningarna kan gestaltas i serieteckningsform.
Modellstudier: I modellstudier övar sig den studerande att omsätta det ögat ser till tvådimensionell gestaltning. Modellens volym, form, överskärningar, riktningar, tyngd, balans och rörelse studeras.

Studierna syftar till att få färdigheter i och en grundläggande kunskap om linje, form, rumslighet, perspektiv, rörelse, rytm, ljus och skugga. 

Form

Vi arbetar med lera, gips, ståltråd, papier-maché, frigolit, ull och återvinningsmaterial. Vi studerar proportioner, volym, strukturer och olika material, egenskaper och förutsättningar.

Här fördjupas kunskaper om modellering, gjutning, adderande och subtraherande form, skala, riktning, volym och struktur. Det skulpturala arbetet ger en god erfarenhet av materialens taktila egenskaper och möjligheter.

Studierna syftar till att få kunskap om 3-dimensionella uttrycksmetoder och att utveckla förmågan att uppfatta och gestalta rumslighet och form.

 

Grafik

Vi arbetar med nya och gamla tekniker som torrnål, collografi, monotypi och linoliumsnitt.
Vi arbetar med kontraster, positiv/negativ form, linjer, ytor och rytm. Vi övar oss i praktiska hantverksmoment och tryckprocesser.

Studierna syftar till att få kunskap om och färdigheter i klassiska metoder som högtryck, djuptryck, blindtryck och nyare tekniker som experimentell grafik.

Musik

Vi arbetar med röst, ljud, rytm, rörelse och utforskar musikens/ljudens betydelse inom film, animation, media och ljudsätter egna verk. Vi samarbetar över ämnesområdena i ljud- och bildteknik. Studierna syftar till att uppnå en större kunskap om musikens/ljudens och bildens betydelse i olika skapandeprocesser.

Konsthistoria/bildanalys

Vi arbetar med traditionell konsthistoria som varvas med samtal om aktuell och nutida konst. Vi går igenom epoker och ismer och vi studerar enskilda konstnärer och analyserar olika verk. Vi tar upp och analyserar frågeställningar kring genus, makt, religion i dåtida och vårt nutida mediesamhälle.
Vi gör egna tolkningar praktiskt i bild eller form utifrån det aktuella temat.
Studierna syftar till att uppnå en större medvetenhet och kunskap om bildens betydelse historiskt och i nutid.