Personal

Ana Hultgren Mejias
Verksamhetsansvarig
Teckning

Monica Larsson
Måleri, teckning och rörlig bild
Lera/form

Cia Mandéus
Måleri och teckning

Timothy Crisp
Måleri och teckning
Grafik

Lola Popovska
Resurspedagog
 

Ella Westlund
Konsthistoria/Bild