Personal

Ana Hultgren Mejias
Verksamhetsansvarig
Teckning

Monica Larsson
Måleri, teckning och rörlig bild
Lera/form

Cia Mandéus
Måleri och teckning

Timothy Crisp
Måleri och teckning
Grafik

Håkan Persson
Musik
Resurspedagog
IT-ansvarig

Ida Engblom
Konsthistoria/Bildanalys