Personal

Ana Hultgren Mejias
Verksamhetsansvarig
Teckning

Monica Larsson
Måleri, lera/form och rörlig bild

Cia Mandéus
Måleri och teckning

Timothy Crisp
Måleri, teckning och grafik

Håkan Persson
Klassassistent
Musik

Ida Engblom
Konsthistoria/Bildanalys