Personal

Gunilla Lagergren
Verksamhetsansvarig
Lera/Form

Monica Larsson
Måleri, teckning och rörlig bild

Cia Mandéus
Måleri och teckning

Timothy Crisp
Måleri, teckning och grafik

Håkan Persson
Klassassistent
Musik

Ida Engblom
Konsthistoria/Bildanalys