En unik konstskola i Sverige firar 30 år med en samlingsutställning. 
Sverige enda konstutbildningen anpassad för personer med funktionsnedsättning har bidragit till hundratals unika konstnärsskap under 30 års tid. Ett urval av dessa konstnärers arbete visas nu i en samlingsutställning. Konstnärer med andra erfarenheter än de neurotypiska, visar sin egen bild av sig själva. 
På utställningen visas nya verk av deltagare på skolan idag, och av tidigare deltagare som idag arbetar som konstnärer vid INUTI Ateljéer. Till utställningen bidrar 30 konstnärerna med självporträtt där det personliga uttrycket står i centrum. Utställningen visas 28 april – 15 maj, på galleri Studio 44, Tjärhovsgatan 44 B.

Om LINNEA:
Konstskolan LINNEA startades 1992 av Gunilla Lagergren och ebjuder precessinriktad utbildning i konst samtidigt med daglig verksamhet till personer inom autismsspektrat och med intellektuella funktionsnedsättningar. LINNEA är idag en del av Skarpnäcks folkhögskola.
“Erfarenheten av att navigera i samhället som funktionshindrad kan vara en tillgång som konstnären kan gestalta i konst, men lika viktigt är möjligheten till konsten som arena där konstnären kan välja att vara fri från kategoriseringar”.
Ana Hultgren Mejias, verksamhetsledare och lärare.

Konstskolan LINNEAs 30-årsfirande blir ett tillfälle att uppmärksamma rätten till utbildning och rätten att utveckla och använda sin kreativa förmåga. Det gör vi genom att visa de mångfacetterade och spännande bilduttryck som ryms i vår verk- samhet. Det är viktigt att personer som lever med funktionshinder får verka och synas på stadens kulturarenor och får rätt till utbildning, och lika viktigt för publiken att få ta del av den konstnärliga mångfalden även när det kommer till funktion.
“Vi som arbetar som handledare har hela tiden tyckt att dessa bilder bör lyftas fram, ta plats och nå en bredare publik.”
Monica Larsson, konstnär och lärare.

Kontakt:
Tel: 08- 586 471 50,  Mobil: 072- 09 25 764 , Mail: linnea@konstskolanlinnea.se
Hemsida: www.konstskolanlinnea.se, Adress: Fraktflygargatan 18, Skarpnäck