Elevgalleri

Maria

När jag spelar piano ser jag bilder framför mig, en viss sång har en viss färg.

Jag har tecknat och målat ända sedan femårsåldern. Jag sökte till konstskolan LINNEA för att utveckla mig i konsten. Jag tecknar och målar mycket människor och natur. Jag började teckna bilder på Ipaden, min syster uppmuntrade mig att börja teckna på papper och nu är hela min skissbok full, mestadels med människor.

se alla elever