Hand blandar färg med pensel

Utbildningen

MålningI ämnet måleri studerar vi flera sätt att måla med olika typer av färg såsom akryl, akvarell, pastell, gouache, tusch och textilfärg. Genom handledning och att praktiskt prova metoder, tekniker och motiv tränar du dina färdigheter i bildkomposition, färglära, ljus och volym. 

TeckningDet går att teckna med många olika material och här provar vi flera av dem såsom blyerts, kol, krita och tusch. Vi studerar komposition, valörer, linjer, skisstekniker, syftning och perspektiv. I tekning får du också lära dig mer om grunderna i perspektiv och rumslighet, rörelse och rytm, ljus och skuggor. Även modellstudier, rumslig teckning samt hur du använder dig av teckning i berättande form i illustrationer, serieteckning och animation ingår i ämnet.

FormHur skapar man tredimensionella uttryck? I ämnet form arbetar vi med lera, gips och material som ståltråd, papiér-mache, frigolit, ull och återvinningsmaterial. Här utvecklar du dina färdigheter att gestalta rumslighet och form genom att studera proportioner, skala, riktning, volym, strukturer och de olika formmaterialens egenskaper och förutsättningar. 
 
GrafikI ämnet grafik får du kunskap om och färdigheter i klassiska metoder som högtryck, djuptryck, blindtryck och nyare tekniker som experimentell grafik. Vi provar olika trycktekniker och metoder som torrnål, collografi, monotypi och linoliumsnitt och arbeta med kontraster, positiv/negativ form, linjer, ytor och rytm.
 
MusikI musikämnet studerar och utforskar vi musiken och ljudets betydelse inom konst, film, animation och media. Du lär dig om hur ljud och musik kan användas som metod, inspiration eller komplement till olika konstnärliga uttryck. Du får prova att ljudsätta egna verk. Studierna i musik ger kunskap om musiken och ljudets betydelse i konsthistorien och att använda ljud i egna skapandeprocesser 

Konsthistoria/bildanalysHur har konsten förändrats och utvecklats över tid? Det tar vi reda på i ämnet konsthistoria! Vi studerar olika konstnärliga tidsperioder och hur olika konstnärers påverkats av och påverkat sin samtid. Ämnet öppnar för diskussion och analys kring frågor om genus, makt och religion och konstens roll i historieutvecklingen och samhällsförändringar. Du får också göra egna bildtolkningar och skapa egna verk inspirerat av historiska och samtida konstnärer.